Werken bij Laterna Magica

Laterna Magica is een integraal kindcentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar, met een sociaal-constructivistische visie op leren en ontwikkelen. Dit gebeurt via het 'Natuurlijk Leren'-principe: geen klassen, jaargroepen of methoden, maar wel een sterke set waarden. Ieder kind is welkom. Laterna Magica gaat uit van wat een kind kan; ieder kind heeft een eigen ontwikkelingslijn en portfolio.

De professionals van Laterna Magica bieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Voor jongere kinderen is dit vooral bij het spelen en leren, voor oudere kinderen bij het onderzoeken, maken en uitproberen van dingen.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen op Laterna Magica zich kunnen identificeren met de coaches. Laterna Magica streeft daarom naar een team met diversiteit op basis van talent, kennis en culturele achtergrond.

Je moet bij Laterna Magica komen werken als je jezelf wilt blijven ontwikkelen en ondernemend en leergierig bent ingesteld.

Marik Broere
Procesbegeleider
  • Hoofdkantoor in Amsterdam
  • 83% / 17%
  • Gem. leeftijd tussen de 25 en 35 jaar
  • 110 medewerkers

Ontwikkelen binnen de organisatie

Bij Laterna Magica krijgen professionals de ruimte om met elkaar te reflecteren en te overleggen. Er worden bijeenkomsten over specifieke onderwerpen georganiseerd, die voortkomen uit ontwikkeldoelen, ontwikkelvragen, en inbreng van individuele teamleden. In deze bijeenkomsten kun je onder andere trainingen, workshops en lesson study’s volgen. Ook kunnen externe professionals uitgenodigd worden om Coaches van Laterna Magica hierbij te ondersteunen.

Waarom werken bij Laterna Magica

Marlous Aardenburg
Marlous Aardenburg
3 jarige coach

Laterna is gericht op natuurlijk leren en inclusie. Deze combinatie vind ik prachtig als aanbod voor onze kinderen.

Mienke Kroes - van der Voort
Mienke Kroes - van der Voort
Coach 0-3 jarigen (pedagogisch medewerker)

De visie van Laterna Magica wekte mijn interesse. Een school waar echt gekeken wordt naar de kwaliteiten en talenten van kinderen van 0-12. Het team is jong en bruist van energie. Een unieke werkplek!

Jessica de Jong
Jessica de Jong
Coach 0-3 jarigen (pedagogisch medewerker)

Toen ik de vacature zag voor Laterna Magica, wist ik dat dit een plek zou zijn waar ik mijn ei kwijt zou kunnen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en talent, zowel voor de kinderen als voor de mensen die er werken. Daarnaast is Laterna Magica een school van 0 tot 12 jaar, met overal dezelfde visie. De bso en het kinderdagverblijf zijn geïntegreerd in het onderwijs, wat zorgt voor mooie samenwerkingen.

Junior van Aerde
Junior van Aerde
Coach unit 3

Bij het bieden van hulp is het enorm belangrijk dat er behoefte is aan hulp. Bij Laterna Magica vinden we het erg belangrijk dat we de leerbehoefte van kinderen in kaart brengen en vanuit daar passende leerroutes bedenken. De diversiteit onder kinderen is enorm. Het mooie, maar tevens uitdagende is om daar dan ook een divers aanbod voor aan te bieden.

Banen bij Laterna Magica

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

Onze ambitie is om te verbinden in het onderwijs- en opvangsysteem. Door deze ontkoppelingen krijgen kinderen nu onvoldoende kansen om zichzelf volledig te ontwikkelen. Het gaat ons om het herstel van de volgende verbindingen:

1. Tussen onderwijsinhouden door één visie op het stimuleren en volgen van brede kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming te krijgen
2. Tussen formeel, binnenschools leren en (informeel) leren door het curriculum vakoverstijgend en verbonden met de wereld in te richten
3. Tussen kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs in een doorgaande lijn en zonder vroegtijdige selectie door de natuurlijke ononderbroken groei van kinderen als uitgangspunt te nemen;
4. Tussen opleiden en professionaliseren (door werkplekleren en teamleren centraal te stellen)
5. Tussen kinderen die onderling veel verschillen en hun omgeving, door selectie af te wijzen en onderwijskundig maatwerk en sociale inclusie na te streven

‘De nieuwsgierigheid van kinderen gebruiken als bron voor leren en ontwikkeling, waardoor ze blijven ontdekken en de toekomst kunnen uitvinden’

Laterna Magica